021- 81016

امــور مشتریـان
شیرزاد
کد نمایندگی : 1106
تلفن : 044-46229677
فاکس : 044-46244277
: 0914-4822462
آدرس : خ انقلاب روبروی بانک ملی کوچه قزلجی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :