021- 81016

امــور مشتریـان
نظرزاده
کد نمایندگی : 1107
تلفن : 044-34283365
فاکس : 044-34283365
: 0914-4617164
آدرس : پلدشت خیابان امام -خ ساحلی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :