021- 81016

امــور مشتریـان
اژدری دیلمانی
کد نمایندگی : 1112
تلفن : 044-35243758
فاکس : 044-35239949
: 0914-4416604
آدرس : خ-فردوسی مقابل نیروی انتظامی پ739
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :