021- 81016

امــور مشتریـان
اسداللهی
کد نمایندگی : 1115
تلفن : 044-34247180
فاکس : 044-34246003
: 0914-3617608
آدرس : ماکو فلکه 6 بالاتر از مصالح فروشی نوروزی خدمات فنی صفا
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :