021- 81016

امــور مشتریـان
عبداله پورآذر
کد نمایندگی : 1117
تلفن : 044-42220594
فاکس : 044-42231178
: 0914-4428356 - 0939-0259029
آدرس : مهاباد - میدان ملاجامی - خیابان حاظ-روبروی فروشگاه بهمن
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :