021- 81016

امــور مشتریـان
مظلومی
کد نمایندگی : 1120
تلفن : 044-35624611
فاکس : 044-35622471
: 0914-3477489
آدرس : بلوار بهشتی نقاطع ساحلی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :