021- 81016

امــور مشتریـان
زحمت کش
کد نمایندگی : 1601
تلفن : 077-3342509
: 0917-7745016
آدرس : بوشهر بهمنی خیابان خواجه ها قبل از نانوایی تعمیرگاه زحمت کش
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :