021- 81016

امــور مشتریـان
شعبانی
کد نمایندگی : 2003
تلفن : 051-52230001-52246544
فاکس : 52234327
: 09153311259
آدرس : تربت حیدریه - ابوذر 7 پ 32
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :