021- 81016

امــور مشتریـان
صابری
کد نمایندگی : 2103
تلفن : 0585-6227854
فاکس : 6227854
: 09151843075
آدرس : خ امام خمینی- ابتدای پل - سرویس صابری
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :