021- 81016

امــور مشتریـان
رهیده
کد نمایندگی : 2216
تلفن : 061-52622534
فاکس : 52622139
: 09163500622
آدرس : امیدیه - پشت اداره آموزش و پرورش قدیم - جنب تاکسی فرهنگ - تعمیر وسایل سرد کننده رهیده
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :