021- 81016

امــور مشتریـان
رسول خانی
کد نمایندگی : 2302
تلفن : 024-34229149
فاکس : 34225147
: 09352557867
آدرس : زنجان - شهرستان خدابنده خ ثبت احوال روبروی اداره پست
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :