021- 81016

امــور مشتریـان
رحمانیان کوشککی
کد نمایندگی : 2613
تلفن : 071-54440182
فاکس : 54343730
: 09177912260
آدرس : جهرم- خیابان مولوی- پلاک 7415845397
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :