021- 81016

امــور مشتریـان
غلامی
کد نمایندگی : 2603
تلفن : 071-53525021
فاکس : 53522125
: 09171301348
آدرس : خ بهار روبروی مدرسه شاهد تعمیرگاه غلامی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :