021- 81016

امــور مشتریـان
مزارعی
کد نمایندگی : 2608
تلفن : 071-42225263
فاکس : 42212490
: 09177215975
آدرس : کازرون -خ- محمدی - خدمات فنی آبادان
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :