021- 81016

امــور مشتریـان
درزی
کد نمایندگی : 2702
تلفن : 028-34533462
فاکس : 34533462
: 09121829224
آدرس : قزوین - داناصفهان- جنب مسجد جامع پ 14
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :