021- 81016

امــور مشتریـان
رئیسی
کد نمایندگی : 3008
تلفن : 034-34383953
فاکس : 34380623
: 09133930829
آدرس : انار - خیابان کشاورز - جنب عکاسی مهدی - تعمیر گاه لوازم ختنگی ارج
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :