021- 81016

امــور مشتریـان
پیرسرابی
کد نمایندگی : 3107
تلفن : 083-48323862
فاکس : 48328485
: 09183381069
آدرس : صحنه خ ش رستمی جنب بنگاه اسماعیلی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :