021- 81016

امــور مشتریـان
بغده
کد نمایندگی : 3311
تلفن : 017-34428446
فاکس : 34232661
: 09119706752
آدرس : بندر ترکمن - خیابان شهید نیازی (مخابرات جدید)
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :