021- 81016

امــور مشتریـان
حیدر یان
کد نمایندگی : 3402
تلفن : 013-42724995
فاکس : 42720226
: 09111421436
آدرس : خیابان شهید چمران تعمیرات لوازم خانگی عباس حیدریان
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :