021- 81016

امــور مشتریـان
هوشمند
کد نمایندگی : 3406
تلفن : 013-42664115
فاکس : 42662109
: 09112417239
آدرس : گیلان - چابکسر - خ امام -خدمات فنی عماد هوشمند
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :