021- 81016

امــور مشتریـان
قدوسی
کد نمایندگی : 3413
تلفن : 013-34401662
فاکس : 33403352
: 09113321557
آدرس : میدان ساعت جنب بانک کشاورزی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :