021- 81016

امــور مشتریـان
رحیمی
کد نمایندگی : 3604
تلفن : 011-32330030-32330003
فاکس : 32330003
: 09111122103
آدرس : م. شریعتی-اندیشه 22-خدمات سراسری رحیمی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :