021- 81016

امــور مشتریـان
صادقی
کد نمایندگی : 728
تلفن : 011-33240501
فاکس : 43239212
: 09113111633
آدرس : بلوار بسیج -روبروی لاله 9 - خدمات فنی فتحی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای کوچک
(آبمیوه گیری، جاروبرقی و غیره)
موقعیت روی نقشه :