021- 81016

امــور مشتریـان
خلیل پور
کد نمایندگی : 731
تلفن : 011-35335567
فاکس : 35335568
: 09112121016
آدرس : م شهربانی - بلوارشریفی شریفی 10- مجتمع تجاری ارگ- ط همکف -م فنی جنرال
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای کوچک
(آبمیوه گیری، جاروبرقی و غیره)
موقعیت روی نقشه :