021- 81016

امــور مشتریـان
پاسخندی
کد نمایندگی : 3801
تلفن : 076-44322820-44322420
فاکس : 44322820
: 09171644084
آدرس : خ شهرداری- روبروی شهرداری وبیمارستان
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :