021- 81016

امــور مشتریـان
سروری
کد نمایندگی : 3901
تلفن : 081-33115268-33125888
فاکس : 33115268
: 09187059724
آدرس : اسد آباد خیابان فرهنگ چهار راه رسالت بعذ از آبانبار سر چهار را جشیدی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :