021- 81016

امــور مشتریـان
شوندی
کد نمایندگی : 3903
تلفن : 081-35226996
فاکس : 35224099
: 09183144830
آدرس : بلوار شهید رجایی-نبش ک یکم مولوی-پ54485-کدپستی65516
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :