021- 81016

امــور مشتریـان
حسین زادگان
کد نمایندگی : 1123
تلفن : 044-36449102
: 0914-4625487
: آقای حسن زادگان
آدرس : بلوار بهشتی ـ جنب صدا و سیما
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :