021- 81016

امــور مشتریـان
احمدی زر
کد نمایندگی : 1128
تلفن : 044-2232393
: 0914-1665407
: آقای احمدی زر
آدرس : -
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :