021- 81016

امــور مشتریـان
سیاحی پور
کد نمایندگی : 1319
تلفن : 031-55441255
: 0913-2623011
: آقای سیاحی پور
آدرس : خیابان طالقانی ـ جنب مسجد خالو
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال ـ فریزر)
موقعیت روی نقشه :