021- 81016

امــور مشتریـان
قلی زاده
کد نمایندگی : 2228
تلفن : 061-5275901
: 0917-3144896
: آقای قلی زاده
آدرس : بلوار شهید الماسی ـ بعداز شهربانی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :