021- 81016

امــور مشتریـان
افشاری
کد نمایندگی : 2220
تلفن : 061-52623517 - 52629469
: 0916-6520117
: آقای افشاری
آدرس : بازار مهاجرین ـ ردیف 9 ـ شماره 9
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :