021- 81016

امــور مشتریـان
انتظاری
کد نمایندگی : 1027
تلفن : 041-37821797
: 0914-1776880
: آقای انتظاری
آدرس : خیابان کشاورزی ـ خیابان میدان خشکبار
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :