021- 81016

امــور مشتریـان
یاسمی
کد نمایندگی : 1505
تلفن : 084-33721671 - 33727831
: 0918-9425629
آدرس : خیابان امام خمینی ـ خیابا حافظ ـ خدمات فنی مصطفی یاسمی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :