021- 81016

امــور مشتریـان
لحاظی
کد نمایندگی : 2017
تلفن : 051-43330446
: 0915-3529049
: آقای لحاظی
آدرس : خیابان روبروی امام خمینی 32
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :