021- 81016

امــور مشتریـان
بندی امیرآباد
کد نمایندگی : 3001
تلفن : 034-12525183
: 0913-3402902
: آقای بندی امیرآباد
آدرس : کرمان ـ پارک مطهری ـ نبش کوچه خیام ـ خدمات فنی AEG
توضیحات : نمایندگی تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :