021- 81016

امــور مشتریـان
سنگدوینی
کد نمایندگی : 3316
تلفن : 017-32171085
: 0911-3759882
: آقای سنگدوینی
آدرس : بلوار کاشانی ـ کوچه 29 ـ روبروی کوچه 9
توضیحات : نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :