021- 81016

امــور مشتریـان
شریفی
کد نمایندگی : 3405
تلفن : 013-44221454
: 0911-3823012
: آقای شریفی
آدرس : خیابان امام ـ جنب پمپ بنزین سرد سازان تالش
توضیحات : نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :