021- 81016

امــور مشتریـان
رضایی
کد نمایندگی : 3650
تلفن : 011-32313607
: 0911-3159500
: آقای رضایی
آدرس : خیابان پاسداران دوم ـ نبش خیابان 13/1
توضیحات : نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :