021- 81016

امــور مشتریـان
پاک پوربنام
کد نمایندگی : 1018
تلفن : 041-35515061 - 35515062
: 0914-4150939
: آقای پاک پوربنام
آدرس : خیابان خیام ـ روبروی مسجد امام خمینی ـ خدمات فنی و مهندسی بنام
توضیحات : نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :