021- 81016

امــور مشتریـان
اکبرزاده
کد نمایندگی : 773
تلفن : 045-32527239
فاکس : 045-32521099
: 0914-4565494
آدرس : میدان امام پاساژ توحیدی کدپستی 5661845995
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای کوچک
(آبمیوه گیری، جاروبرقی و غیره)
موقعیت روی نقشه :