021- 81016

امــور مشتریـان
نریمان
کد نمایندگی : 1203
تلفن : 045-32730001
فاکس : 045-32730002
: 0914-3535994
آدرس : پارس آباد مغان-خیابان مصلی-تعمیرگاه نریمان
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :