021- 81016

امــور مشتریـان
روشنی
کد نمایندگی : 1504
تلفن : 0842-7228875
فاکس : 7227260
: 09187424486
آدرس : خیابان خیام شمالی روبروی نمایشگاه عنبری
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :