021- 81016

امــور مشتریـان
دستمالچی
کد نمایندگی : 1002
تلفن : 041-44222444
فاکس : 041-44233330
: 0914-1285767 - 0935-2630130
آدرس : خیابان رسالت -تعمیرگاه دستمالچی
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :