021- 81016

امــور مشتریـان
ناصری آذر
کد نمایندگی : 1023
تلفن : 041-42573999 - 42572434
فاکس : 041-42574222
: 0914-4014679
آدرس : تسوج - خ امام -نرسیده به بانک سپه -خدمات فنی داریوش
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :