021- 81016

امــور مشتریـان
آذریان
کد نمایندگی : 1020
تلفن : 041-42428565
فاکس : 041-42428670
: 0914-3710084
آدرس : خ رازی روبروی درمانگاه بسیج خدمات فنی آذریان
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :