021- 81016

امــور مشتریـان
رحیم زاده
کد نمایندگی : 1011
تلفن : 041-37226938
فاکس : 041-37254394
: 0914-1210447
آدرس : خ شیخ تاج سابق-پایین تر از حسینیه حاجی غفار-موسسه فنی جعفر رحیم زاده
توضیحات :
نمایندگان تعمیر کالاهای بزرگ
(لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و فریزر)
موقعیت روی نقشه :