021- 81016

امــور مشتریـان


  • سفر به سرزمین کلوت ها، بزرگترین شهر کلوخی دنیا   (2012/10/20)
    سفر به سرزمین کلوت ها، بزرگترین شهر کلوخی دنیا شهری خالی از سکنه در بیابان لوت که در آن نه گیاهی حق روییدن دارد و نه حتی باکتری حق حیات! هیچ موجود زنده ای را در این شهر نمی یابی. اینجا بزرگترین شهر کلوخی دنیا و شبیه ترین نقطه به کره ماه در زمین است. با ماه همراه شوید تا برای دیدن هنر معمار طبیعت به محل کلوت ها سفر کنیم. مشاهده ادامه