021- 81016

امــور مشتریـان


  • نمک 1.2 Finish
    نمک 1.2 Finish سته نمک ماشین ظرفشویی فینیش (Finish Dishwasher Salt) سختی آب ورودی به دستگاه را گرفته، از ماشین ظرفشویی شما محافظت می کند و مانع ایجاد خط و خش روی ظروف شما می گردد.  مشاهده ادامه
  • قرص کوانتوم FINISH
    قرص کوانتوم FINISH - بسته 45 عددی
    - بسته 80 عددی  مشاهده ادامه