021- 81016

امــور مشتریـان


مواد شوینده ظرفشویی

پودر ماشین لباسشویی PERSIL

پودر ماشین لباسشویی 7 کیلوگرمی

قرص کوانتوم FINISH

- بسته 45 عددی
- بسته 80 عددی

نمک 1.2 Finish

سته نمک ماشین ظرفشویی فینیش (Finish Dishwasher Salt) سختی آب ورودی به دستگاه را گرفته، از ماشین ظرفشویی شما محافظت می کند و مانع ایجاد خط و خش روی ظروف شما می گردد.